Je bedrijf verkopen


Het verkopen van een bedrijf is inderdaad een complex proces met verschillende stappen en overwegingen. Hier is een samenvatting van de belangrijkste punten:

1. Waarde van het bedrijf bepalen:

 • Verkoopmemorandum: Stel een gedetailleerd document op waarin de waarde van je bedrijf wordt beschreven, inclusief vraagprijs en hoe deze is bepaald.
 • Tastbare en ontastbare bezittingen: Overweeg alle aspecten, inclusief bedrijfsruimte, intellectuele eigendomsrechten, lopende rechtszaken, contracten, etc.
 • Goodwill: Vergeet niet de invloed van goodwill op de waarde van je bedrijf. Eventueel kun je een financieel deskundige inschakelen om de waarde van je onderneming te bepalen.

2. Verkoopstructuur kiezen:

 • Aandelenoverdracht of activa-passiva transactie: Beslis of je aandelen wilt verkopen, inclusief de onderneming zelf, of slechts bepaalde activa en passiva.

3. Vertrouwelijkheid waarborgen:

 • Geheimhoudingsverklaring: Laat potentiële kopers een geheimhoudingsverklaring ondertekenen om vertrouwelijke bedrijfsinformatie te beschermen.

4. Intentieverklaring opstellen:

 • Onderhandelingsprocedure vastleggen: Maak afspraken over het verkoopproces en leg deze bindend vast in een intentieverklaring. Dit document heeft financiële gevolgen bij niet-naleving.

5. Personeel en mededelingsplicht:

 • Behandeling van personeel: Als er personeel is, gaan zij meestal over naar de nieuwe eigenaar. Zorg ervoor dat hun rechten en plichten worden gerespecteerd.
 • Due diligence: Bereid je voor op een mogelijk boekenonderzoek (due diligence) waarbij de koper je bedrijfsinformatie controleert. Je hebt een mededelingsplicht om nauwkeurige informatie te verstrekken.

6. Koopovereenkomst opstellen:

 • Definitieve koopovereenkomst: Werk samen met de koper om een definitieve koopovereenkomst op te stellen. Dit document bevat details zoals wat wordt overgenomen, de koopsom, betaalwijze, datum overdracht, etc.

7. Notaris bij aandelenoverdracht:

 • Bij aandelenoverdracht: Bij de verkoop van aandelen van een bv of nv, schakel je een notaris in voor de levering van de aandelen via een notariële akte.

8. Melden bij KVK en Belastingdienst:

 • Bedrijfsoverdracht melden: Meld de bedrijfsoverdracht bij de Kamer van Koophandel (KVK) en de Belastingdienst.

9. Belastingzaken regelen:

 • Belastingzaken: Reguleer belastingzaken afhankelijk van de rechtsvorm van je bedrijf, inclusief stakingswinst bij eenmanszaak of vof, inkomstenbelasting bij aanmerkelijk belang, en overdrachtsbelasting bij verkoop van onroerende zaken.

10. Financieringsmogelijkheden voor de koper:

 • Helpen met financiering: Overweeg alternatieve financieringsmogelijkheden om de koper te helpen, zoals een achtergestelde lening, winstrecht/earn-out, huurkoop, of geleidelijke overname.

11. Btw-regelingen:

 • Btw-regelingen: Btw-regelingen gaan over op de koper, en je blijft persoonlijk aansprakelijk voor btw-schulden tot het moment van overdracht.

12. Administratie bewaren:

 • Administratie: Zorg ervoor dat jij of de koper de administratie nog minimaal 7 jaar bewaart, en maak hierover afspraken in de verkoopovereenkomst.

13. Zoek een verkoopadviseur:

 • Begeleiding: Het verkopen van een bedrijf is complex; overweeg professionele begeleiding door een verkoopadviseur.

Dit is een algemene samenvatting en geen juridisch advies. Het is verstandig om specifiek advies in te winnen op basis van de situatie van jouw bedrijf en de lokale wetgeving


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *